Pamahalaan pagdating ng mga amerikano

At doon nagsimula ang pagkauso ng buong sambayanan sa Friendster.

Kaugnay na rin sa kanilang trabaho sa umaga, gumawa sila ng mga websites na personal kung saan nandoon nakapaloob ang mga halo-halong palaisipan at komentaryo sa mga bagay-bagay.

Marami diyan ang tumutuloy sa seryosong relasyon at nagpapakasal dahil sa pagkakakilanlan sa isang chatroom.

Hindi lamang ito isang kwento na nangyayari sa “You’ve Got Mail,” na nasabi sa isang pag-aaral na pinamagatan Cyberlove (De Luna, 2001). M), na halos lahat na siguro ng kabataan ay napalitan na ang pangalan nila ng kani-kanilang Yahoo! Marami diyan ang nagsasagawa ng block meeting na lang sa Y!

Pahapyaw na Pagtinggin sa Kasaysayan ng Blog Kaya’t ngayon ay dumako naman tayo sa tunay ng introduksyon nitong pagsusuri. Mula sa pinaiksing web log, ang blog ay isang Online journal kung saan ang isang manggagamit (tinatawag din na blogger) ay malayang magsulat ng kahit anong ninanais niya tungkol sa mga bagay-bagay na nasakanyang mga alapaap ng karanasan. Kung titingnan sa pinaka konsepto ng blog, kung saan ang personal na pagmumuni-muni tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kani-kanilang mundo, lalo na sa pulitika, si Samuel Pepys ng Inglatera ang masasabing unang “blogger.” Nauso ang pagsusulat sa diary nung ika-17 siglo kasabay ng pag-usbong ng literatura, murang papel, at pinataas na pagkakilanlan sa sarili (heightened self-awareness).

Si Samuel Pepys ang unang nagsulat na parang isang tipikal na blogger ngayon.

Leave a Reply